DEKLARACE SOULADU

s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a se souvisejícími právními předpisy

Společnost

Libor Svoboda

IČO: 74821300

se sídlem: Peckova 32, 696 15 Čejkovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47273

zastoupená Libor Svoboda

tímto prohlašuje, že:

vystupuje v rámci obchodní spolupráce se společnostmi ve vztahu k osobním údajům subjektů, které ať už přímo nebo nepřímo získala od subjektů (dále jen „osobní údaje“) jako správce osobních údajů ve smyslu ustanovení článku 4 odst. 7 GDPR, tj. jako právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů;

při shromažďování a dalším zpracování osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, a to zejména se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, se zákonem 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, s GDPR a dále v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jakož i dle příslušných norem Evropské unie;
splňuje požadavky platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a že implementuje požadavky GDPR a souvisejících právních předpisů;
zavedla vhodná technická a organizační opatření, aby zjistila a byla schopna doložit, že zpracování je prováděno v souladu s platnou a účinnou úpravou ochrany osobních údajů.

V Čejkovicích dne 27.3. 2019